TRUNG TÂM SÁT HẠCH CHUẨN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

You are not logged in. (Login)

 

Các khoá học hiện có


  • Đây là đề thi thử dành cho các thí sinh thi thử hệ thống.
    Thí sinh đăng nhập với thông tin đã được gửi
    Nội dung đề thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản bao gồm 06 module theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Thời gian thi: Trắc nghiệm bao gồm 60 câu hỏi, thời gian 45 phút. Thực hành gồm 3 phần cơ bản: soạn thảo văn bản, bảng tính cơ bản và trình chiếu cơ bản, thời gian 90 phút.